English
   Địan bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 17-2014.

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 23/04/2014 đến 29/04/2014.

(21/04/2014 07:51)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 16-2014.

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 16/04/2014 đến 22/04/2014.

(11/04/2014 02:41)

Các tài liệu khác

   Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
   Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 30/4/2014 đến ngày 06/5/2014.

Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/4/2014 đến ngày 06/5/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

(21/04/2014 03:45)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/4/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận

Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 26/4/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quí khách hàng thông cảm.

(17/04/2014 10:40)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận 5, quận 8 - Công ty Điện lực Chợ Lớn

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 20/04/2014 trên địa bàn Quận 5, Quận 8.

Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: trong ngày 20/04/2014, trên địa bàn Quận 5, Quận 8 đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

(21/04/2014 10:39)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 19/04/2014 trên địa bàn Quận 5, Quận 8.

Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: trong ngày 19/04/2014, trên địa bàn Quận 5, Quận 8 đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

(21/04/2014 10:38)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ

“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 23/04/2014 trên địa bàn quận 10, 11”

“Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 23/4/2014 trên địa bàn quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”

(23/04/2014 01:16)

“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 22/04/2014 trên địa bàn Quận 10,11”

“Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo:Trong ngày 22/04/2014 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”

(23/04/2014 04:06)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Bình từ ngày 30/04/14 đến ngày 06/05/14

Công ty Điện lực Tân Bình trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/04/14 đến ngày 06/05/14, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Bình để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

(23/04/2014 11:10)

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Bình từ ngày 23/04/14 đến ngày 29/04/14

Công ty Điện lực Tân Bình trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/04/14 đến ngày 29/04/14, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Bình để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

(16/04/2014 09:19)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/4/2014 đến ngày 6/5/2014.

“ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/4/2014 đến ngày 6/5/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

(23/04/2014 08:56)

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/4/2014 đến ngày 29/4/2014.

“ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/4/2014 đến ngày 29/4/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

(16/04/2014 08:12)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 30/04/2014 đến 06/05/2014

Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 30/04/2014 đến 06/05/2014

(23/04/2014 11:03)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 23/04/2014 đến 29/04/2014

Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 23/04/2014 đến 29/04/2014

(16/04/2014 09:29)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận Thủ Đức - Công ty Điện lực Thủ Đức

"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Thủ Đức từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014".

"Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

(17/04/2014 03:08)

"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Thủ Đức từ ngày 16/04/2014 đến ngày 22/04/2014".

"Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/04/2014 đến ngày 22/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

(11/04/2014 12:09)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận 2, quận 9 - Công ty Điện lực Thủ Thiêm

"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 2 & Quận 9 từ ngày 30/04/2014 đến ngày 06/05/2014".

"Công ty Điện Lực Thủ Thiêm trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/04/2014 đến ngày 06/05/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 2 & Quân 9 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

(23/04/2014 02:35)

"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 2 & Quận 9 từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014".

"Công ty Điện Lực Thủ Thiêm trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 2 & Quân 9 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

(21/04/2014 05:48)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp

"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 30/04/2014 đến 06/05/2014"

"Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 30/04/2014 đến 06/05/2014" , Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

(23/04/2014 08:14)

Thông báo tình hình mất điện đột xuất ngày thứ năm 17/04/2014

Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo tình hình mất điện đột xuất do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước đến Quý Khách Hàng. Quý Khách Hàng so sánh mã số đường dây với 4 số đầu của danh số ghi trên hóa đơn tiền điện để biết khu vực mất điện

(17/04/2014 03:35)

Các tài liệu khác

   Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp ngày 22/04/2014 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong ngày 22/04/2014, trên địa bàn huyện Bình Chánh đã tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

(23/04/2014 05:42)

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp ngày 22/04/2014 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong ngày 22/04/2014, trên địa bàn huyện Bình Chánh đã tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

(23/04/2014 12:09)

Các tài liệu khác

   Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện bổ sung tuần từ ngày 30/04/2014 đến ngày 06/05/2014

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện bổ sung tuần từ ngày 30/04/2014 đến ngày 06/05/2014

(23/04/2014 04:38)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ ngày 30/04/2014 đến 06/05/2014

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ ngày 30/04/2014 đến 06/05/2014

(23/04/2014 01:36)

Các tài liệu khác

   Địa bàn quận 6, quận Bình Tân - Công ty Điện lực Bình Phú

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/04/2014 đến 29/04/2014

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/04/2014 đến 29/04/2014

(17/04/2014 10:09)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 16/04/2014 trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo: trong ngày 16/04/2014, trên địa bàn Quận 6, Quận Bình Tân đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

(17/04/2014 07:41)

Các tài liệu khác

   Địa bàn huyện Củ Chi (Công ty Điện lực Củ Chi)

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014

Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

(23/04/2014 03:27)

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014

Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/04/2014 đến ngày 29/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

(21/04/2014 03:06)

Các tài liệu khác

   Địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Công ty Điện lực Duyên Hải

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ ngày 09/04/2014 đến 15/04/2014.

Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 09/04/2014 đến 15/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

(07/04/2014 11:10)

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ ngày 02/04/2014 đến 08/04/2014.

Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 02/04/2014 đến 08/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

(31/03/2014 10:43)

Các tài liệu khác

   Thông tin an toàn điện

Thông báo đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện

Để tích cực ngăn ngừa các tai nạn điện và hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra khi sử dụng điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị mọi người hãy thực hiện “Các biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện”

(25/03/2010 01:37)

Các tài liệu khác

   Văn bản pháp luật
   Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn trình tự thực hiện thanh toán tiền Điện bằng thẻ Vietcombank qua máy ATM

Hướng dẫn trình tự thực hiện thanh toán tiền Điện bằng thẻ ATM Vietcombank qua máy ATM của Vietcombank

(30/09/2009 08:31)

Các tài liệu khác

   Thông tin giá điện

Thông báo giá bán điện áp dụng từ ngày 01/8/2013

Kể từ ngày 01/08/2013, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biểu giá bán điện mới

(01/08/2013 09:54)

Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

(08/04/2011 08:44)

Các tài liệu khác

  
ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 
 
 

VIDEO CLIP

ẢNH

 

Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trên con đường phát triển
Hội nghị Tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2012, phát động chương trình Tiết kiệm điện năm 2013 và Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 - 2015
Chương trình Nguồn sáng An toàn - Văn minh - Tiết kiệm
Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì
Kỷ niệm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Hình ảnh quá trình thi công công trình công trình đưa điện lưới Quốc gia về Duyên Hải (Cần Giờ), TP.HCM
Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
373
Tổng số lượt truy cập
8957873
   
 
Thứ năm 24-04-2014
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 2220.1177 - 2220.1188 - 2220.1199   Fax: (84.8) 2220.1155 - 2220.1166

Bản quyền thuộc về Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - 2010
Thông tin trích từ trang tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn www.hcmpc.com.vn