Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3

+ NGÀY 22/3/2018: - S29J, S29L một phần phường Tân Định – Quận 1, một phần phường 12, 13, 14 – Quận 3 dự kiến từ 09g00 đến 13g00 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 28/3/2018 đến 03/4/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 28/3/2018 đến 03/4/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Địa bàn quận 5, quận 8 - Công ty Điện lực Chợ Lớn
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/03/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 30/05/2018 đến 05/06/2018 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 30/05/2017 đến 05/06/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trên địa bàn quận Gò Vấp ngày 16/05/2018 Công ty Điện Lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian ngày 16/05/2018" , Công ty Điện Lực Gò Vấp tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số hạng mục

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 28/03/2018 đến 03/04/2018 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 28/03/2017 đến 03/04/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 23/5/2018 trên địa bàn Quận 10,11” Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 23/5/2018 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng,“ không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”

“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 16/5/2018 trên địa Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 16/5/2018 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng,“ không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”

“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 15/5/2018 trên địa bàn Quận 10,11” Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 15/5/2018 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng,“ không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo tạm ngưng cấp điện do sự cố ngày 15-5-2018 Thông báo tạm ngưng cấp điện do sự cố ngày 15-5-2018

Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 13/5/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 13/5/2018

Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 05/5/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 05/5/2018
Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
Địa bàn quận 6, quận Bình Tân - Công ty Điện lực Bình Phú
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 28/03/2018 đến 03/04/2018 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 28/03/2018 đến 03/04/2018

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 21/03/2018 đến 27/03/2018 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 21/03/2018 đến 27/03/2018

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 14/03/2018 đến 20/03/2018 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 14/03/2018 đến 20/03/2018
Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 07/3/2018 đến ngày 13/3/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/3/2018 đến ngày 13/3/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018

Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018

Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 14/03/2018 đến 20/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 14/03/2018 đến 20/03/2018
Địa bàn quận Thủ Đức - Công ty Điện lực Thủ Đức
Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo mất điện đột xuất Thông báo mất điện đột xuất ngày 17/5/2018

Thông báo mất điện đột xuất Thông báo mất điện đột xuất

Thông báo mất điện đột xuất Thông báo mất điện đột xuất
Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
tt tttt

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Công ty Điện lực Duyên Hải
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ ngày 23/5/2018 đến 29/5/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 23/5/2018 đến 29/5/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Nhà Bè ngày 19/5/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: ngày 19/5/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Nhà Bè để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Cần Giờ ngày 18/5/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: ngày 18/5/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Nhà Bè để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông